Klicka här för att återvända till startsidan Read in english
Läs våra nyheter
Läs våra recensioner
Läs våra artiklar
Se vårt bandindex
Se lite musikvideos
Läs om Hallowed
Annat på Hallowed

Vill du stötta Hallowed? alla som ger ett bidrag kan vinna ett pris. Vi använder PayPal för säkra överföringar


Sök på hallowed.se


Rage på Hallowed

Recensioner och artiklar om Rage på Hallowed.se

Artiklar
Från 2008
Från 2012

Recensioner
Reign of Fear (1986)
Execution Guaranteed (1987)
Perfect Man (1988)
Secrets in a Weird World (1989)
Reflections of a Shadow (1990)
Trapped (1992)
The Missing Link (1993)
10 Years in Rage (1994)
Black in Mind (1995)
Lingua Mortis (1996)
End of All Days (1996)
XIII (1998)
Ghosts (1999)
Welcome to the Other Side (2001)
Unity (2002)
Soundchaser (2003)
Speak of the Dead (2006)
Carved in Stone (2008)
Full Moon In St Petersburg (Live) (2008)
Strings To A Web (2010)

21 (2012)

Tillbaka till bandsidan