Klicka här för att återvända till startsidan Read in english
Läs våra nyheter
Läs våra recensioner
Läs våra artiklar
Se vårt bandindex
Se lite musikvideos
Läs om Hallowed
Annat på Hallowed

Vill du stötta Hallowed? alla som ger ett bidrag kan vinna ett pris. Vi använder PayPal för säkra överföringar


Sök på hallowed.se


Wizard på Hallowed

Recensioner och artiklar om Wizard på Hallowed.se

Artiklar
Från 2011 (på engelska)

Dikografi & Recensioner
Son of Darkness (1995)
Battle of Metal (1997)
Bound by Metal (1999)
Head of the Deceiver (2001)
Odin (2003)
Magic Circle (2005)
Goochan (2007)
Thor (2009)
... Of Wariwulfs and Bluotvarwes (2011)

Trail of Death (2013)

Tillbaka till bandsidan